Meranie a testovanie akumulátorových článkov a akumulátorových systémov v mobilných, stacionárnych aplikáciách a Back-Up systémov.

Zabezpečujeme meranie a testovanie akumulátorových článkov a akumulátorových systémov v mobilných, stacionárnych aplikáciách, Back-Up systémov. Vypracovávame výstupnú správu z merania a testovania. Definujeme odporúčania pre maximálnu spoľahlivosť prevádzky akumulátorových systémov. Fluke BT510 hlavná charakteristika pre realizáciu meraní – Battery voltage: during the internal resistance test, Fluke Battery Analyzers also measure the voltage of the battery under test. – Discharge volts: the discharge…

Autonóm­ne vozidlo 6×6 so soft­vérovým riadením smeru jazdy (doba riešenia: 2013-)

Technické údaje Hmot­nosť: 12,5kg Rozmery (d x š x v): 614 x 495 x 269 mm Spô­sob ovlá­da­nia: Diaľkové ovlá­danie, riadené mikroprocesorom Pohon: 6×6, každé koleso samostatne riadené BLDC elek­tro­mo­torom Celkový výkon elek­tro­mo­torov: 6x 175W Napá­janie motorov: 6x DC/AC menič Zdroj el. prúdu: 4x Li-Pol akumulátory Celková kapacita aku­mulá­torov: 13,2 Ah

Prvý ľahký terénny elektromobil s druhou generáciou elektrického pohonného systému (doba riešenia: 2015-)

Prvý ľahký terénny elektromobil s druhou generáciou  elektrického pohonného systému. Na základe úspešnej prezentácie motokáry s elektrickým pohonom na výstave ELOSYS 2014 v Trenčíne sa vytvorila skupina študentov piateho ročníka odboru Aplikovaná mechatronika so zameraním  na automobilovú mechtroniku, ktorá sa rozhodla pokračovať v stavbe vozidiel s elektrickým pohonom vyššej generácie. Myšlienka a zámer boli  natoľko zaujímavé, že šesť študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia   sa rozhodlo…

Prvá vyvíjaná elektrická motokára v SR (doba riešenia: 2014-2015)

Pred asi  rokom  sa na novovzniknutom Ústave automobilovej mechatroniky (ÚAMT), oddelenia E-mobility, Fakulty elektrotechniky a informatiky  zrodila myšlienka   vyvinúť a postaviť motokáru s čisto elektrickým energetickým systémom, ktorý by zásoboval energiou elektrický systém pohonu. Myšlienka a zámer boli  natoľko zaujímavé, že skupina študentov inžinierskeho štúdia Aplikovanej mechatroniky (Bc. Matúš Lukáč, Bc. Dávid Leško a Bc. Radovan Vojvoda)  bola ochotná vypracovať diplomové  práce, ktoré…

ELEKTRICKÝ SKÚTER FEITER-1

Túžba po “dotyku” s praxou bola základným stimulom k vzniku myšlienky, ktorej viditeľná podoba dostala názov Feiter 1. Štúdium na vysokej škole je často náročné, ale potreba získania teoretického základu je nepopierateľná. Inžinierske štúdium má navyše prispieť k rozvoju špecifického spôsobu myslenia – k sledovaniu komplexných súvislostí, príčin a dôsledkov. Riešenie úloh z praxe značne prispieva k rozvoj takéhoto myslenia.ELEKTRICKÝ…

HYBRIDNÝ POHON BVP (doba riešenia: 2004-2012)

Predkladaný projekt je zavŕšením riešenia úlohy výskumu a vývoja MO SR s názvom „Výroba funkčného vzoru hybridného pohonu bojového vozidla pechoty“.Nadväzuje na spracované a prijaté materiály v rámci predchádzajúcich etáp. Patrí sem predovšetkým Teoretická štúdia s názvom „Hybridný pohon bojového vozidla pechoty (BVP)“ spracovaná a prijatá v roku 2004, Predbežný technický projekt spracovaný a prijatý v auguste 2005, Konečný technický…